Innoveren

Aanbod van ID3s: innovatiekracht voor elke onderneming

Over innovatie wordt veel gesproken en geschreven. Maar hoe begin je eraan? Wacht je op die geniale ingeving tijdens het douchen of pak je het slimmer aan? ID3s helpt je om de innovatiekracht van je bedrijf een boost te geven. Ontdek het volledige dienstenpakket:

 • 1ID3s maakt je onderneming klaar voor innovatie.
 • 2ID3s stroomlijnt je processen en digitale omgeving.
 • 3ID3s ontwikkelt nieuwe producten en diensten.

Innovatiebureau ID3s maakt je onderneming klaar voor innovatie

Een goed idee komt niet uit de lucht gevallen. Daarom heeft je onderneming een cultuur nodig waarin innovatie gewaardeerd en gekoesterd wordt. Een omgeving ook waarin alle neuzen in dezelfde richting staan, zodat iedereen – op élk niveau – meedenkt over hoe je bedrijf vorm kan krijgen.

ID3s helpt je door de bedrijfswaarden in kaart te brengen die nodig zijn om vernieuwingen mogelijk te maken en die tegelijk passen bij je bedrijf. Daarna werkt ID3s een plan uit zodat die cultuurwijziging op de werkvloer tot leven komt.

Welke koers gaat je bedrijf varen?

Net zo belangrijk is de strategische richting die je bedrijf kiest en de achterliggende visie. Welke koers wil je varen met je organisatie – nu en in de toekomst? En hoe kom je dan op je bestemming? ID3s helpt je om strategische knopen door te hakken.

De uitkomst van dat werk lijkt voor de hand te liggen. Toch zijn er veel bedrijven waar verandering argwanend bekeken wordt – tot het te laat is en het bedrijf in de problemen komt. Alleen een cultuurwijziging kan dat voorkomen.

 • Bedrijfswaarden in kaart brengen
 • Plan uitwerken
 • Strategische knopen doorhakken
ID3s - Innovatiebureau

Innovatiebureau ID3s stroomlijnt je processen en digitale omgeving

Ook door je werk beter en efficiënter te organiseren maak je het verschil. Daarom neemt ID3s je bedrijfsprocessen onder de loep. En we kijken over het muurtje naar andere sectoren om best practices op te sporen die voor jouw onderneming het verschil maken.

Hetzelfde geldt voor je digitale omgeving. Hoe maak je van informatica een strategisch instrument waarmee je de toekomst van je bedrijf vormgeeft? En moet je alles zelf organiseren of is het interessant om een deel uit te besteden? ID3s maakt je IT-omgeving klaar voor de toekomst.

Boek winst door optimalisatie

Alleen al door je werkprocessen en IT-omgeving te optimaliseren boek je efficiëntiewinsten. Bovendien ruim je zo de obstakels uit de weg die innovatie tegenhouden.

Werkprocessen optimaliseren betekent meestal ook het werk automatiseren. Zo krijg je strakke workflows waarvan de verschillende onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Je werkt sneller en efficiënter, en je foutenmarge verkleint drastisch.

 • Best practices voor jouw sector
 • IT-omgeving analyseren en optimaliseren
 • Efficiëntie door automatisatie
ID3s - Innovatiebureau

Innovatiebureau ID3s ontwikkelt nieuwe producten en diensten

Wil je morgen de koploper zijn in je sector? Of wil je een volledig nieuwe sector aanboren om meer winst te maken? Dan ontwikkel je vandaag diensten en producten die onmisbaar worden voor je publiek. De eerste stap? Een duidelijk beeld krijgen van hoe je sector er morgen uitziet. Daarom brengt ID3s de toekomstscenario’s van je bedrijfstak en aanverwante sectoren in kaart.

Van ontwerpen tot prototype

Daarna werkt ID3s nieuwe diensten en producten uit van ontwerp tot prototype. Jij bepaalt hoe dat gebeurt: bij jou ter plaatse, door samen met je interne experts aan het concept en prototype te sleutelen. Of volledig zelfstandig door het ID3s-netwerk van productontwikkelaars.

Ook belangrijk bij die innovatiecyclus is het bijbehorende marktonderzoek. Zo garandeert ID3s realistische toekomstscenario’s en producten die inslaan als een bom.

 • In kaart brengen sectortoekomst
 • Diensten uitwerken
 • Marktonderzoek uitvoeren
ID3s - Innovatiebureau